Bankacılık ve Finans Hukuku

BANKACILIK ve FİNANS HUKUKU

Bankalara, finans, faktoring, varlık yönetim şirketlerine, off-shore bankalara, ulusal ve uluslararası finansal kiralama şirketlerine ve bütün mali kuruluşları ilgilendiren hukuk dalıdır.

İpotek ve Teminatlı işlemlerden doğan davalar, Leasing ve faktöring alanında hukuksal destek ,Bankacılık operasyonları ve mali organizasyonların hukuksal denetlenmesi, İpotek ve teminatlarının hukuksal düzenlenmesi, Finansal kiralama ve faktoring işlemlerinin hazırlanması, Kredi Sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, Bankalar Birliği ve Bankacılık Denetleme Kurulu Ve TMSF ilgili hukuksal işlemler, Sermaye piyasası uygulamalarının hukuksal olarak denetlenmesi, Şirket finansmanı denetimi ve düzenlenmesi ve Kredi sözleşmeleri alanında hukuksal destek gibi bazı hizmetler bu hukuk dalının kapsamına girmektedir.

Ortaklığımız kurulduğu günden bugüne Bankacılık ve Finans Hukuku alanında hizmet vermektedir.

    Sivri & Mıhçı Hukuk Bürosu