Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

GAYRİMENKUL ve İNŞAAT HUKUKU

Gayrimenkul ve inşaat hukuku içerisinde birçok detay barından ve istisnaları olan geniş bir hukuki daldır. Bu dalda uzmanlaşan avukatlara ise gayrimenkul avukatı denmektedir. Hem Medenî Hukuk’un; mülkiyet, kadastro, rehin, ipotek işlem ve ihtilâflarını; hem de yabancı yatırımcı ve bireyler için gayrimenkul edinim şekillerini belirlemektedir. Genellikle Kadastro yahut Asliye Hukuk mahkemelerinde görülen davalar, özellikle gayrimenkul davasına konu olan taşınmazın bulunduğu yerlerdeki mahkemede açılan davalarla şekillenmektedir.

Sivri & Mıhçı Hukuk Bürosu olarak uzman inşaat ve gayrimenkul avukatı ekibimizle gayrimenkul ve inşaat hukuku alanında verdiğimiz hizmetler:

 • Taşınmaz tazminatı davaları
 • Müdahalenin men-i davaları
 • İrtifak haklarının kurulmasına ilişkin davalar
 • İstihkak davaları
 • Ortaklığın giderilmesi davaları
 • İpotek davaları
 • Kamulaştırma davaları
 • Tapu iptal ve tescil davaları
 • Kira bedeli tespit davaları
 • Tahliye davaları
 • Şüfa davaları
 • Kat mülkiyeti uyuşmazlıkları
 • Kişiler arasındaki dava takibi
 • Tapu kayıt hatalarının düzeltilmesi

Ortaklığımız kurulduğu günden bu yana Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku alanında hizmet vermektedir.

  Sivri & Mıhçı Hukuk Bürosu