Sözleşmeler Hukuku

SÖZLEŞMELER HUKUKU

İki kişi arasında yapılan ya da gruplar arasında gerçekleştirilen anlaşmalar bütününe sözleşme adı veriliyor. Bu nedenle sözleşme metinlerinin hazırlanması aşamasında azami özen ve dikkat gösterilmelidir. Sözleşmelerden doğabilecek uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunun tohumları, sözleşmenin henüz hazırlık aşamasında dikkatlerden kaçan veya gerekli özen gösterilmediği için üzerinde gereği gibi uzlaşılmayan konular ile atılmaktadır. 

Ortaklığımız kurulduğu günden bu yana birçok alanda sözleşme hazırlanması ve sözleşmelere bağlı uyuşmazlıkların ve davaların takibini yapmaktadır.

    Sivri & Mıhçı Hukuk Bürosu